Teenused

Lustrum Teenused poolt pakutavate teenuste loetelu:

 1. Puidust / kivist eramute, suvilate, korterite ja tööstushoonete osaline / täielik lammutamine ning äravedu.
 2. Hoonesiseste konstruktsioonide ja seadmete lammutamine / demonteerimine.
 3. Avade lõikamine ja vaheseinte lammutamine korterites või teistes hoonetes.
 4. Keldrite, pööningute ja välisterritooriumite koristamine prahist / jäätmetest.
 5. Kruntide puhastamine võsast, puudest ja lumest.
 6. Ümbertöödeldud kaeve -ja lammutusmaterjalidest toodetud mulla, killustiku, täitematerjali müük.
 7. Mulla ja teiste täitematerjalide planeerimine, ümberteisaldamine ja tihendamine.
 8. Väikelaadurite rent laaduri, harja ja hüdrovasaraga.
 9. Kopplaaduri rent kihva, kopa, hüdrovasara ja laaduriga.
 10. Väikeekskavaatori rent kopa ja hüdrovasaraga.
 11. Ekskavaatorite rent planeerimiskopa, haaratsi, betoonipulbristi ja hüdrovasaraga.
 12. Ehitusprahikonteinerite rent ja vedu 12, 15, 22, 30 ja 35m3.