Logo Lustrum Teenused OÜ

Teenused

Lustrum Teenused OÜ poolt pakutavate teenuste loetelu:

 • Puidust / kivist eramute, suvilate, korterite ja tööstushoonete osaline / täielik lammutamine ning äravedu.
 • Hoonesiseste konstruktsioonide ja seadmete lammutamine / demonteerimine.
 • Avade lõikamine ja vaheseinte lammutamine korterites või teistes hoonetes.
 • Keldrite, pööningute ja välisterritooriumite koristamine prahist / jäätmetest.
 • Kruntide puhastamine võsast, puudest ja lumest.
 • Ümbertöödeldud kaeve -ja lammutusmaterjalidest toodetud mulla, killustiku, täitematerjali müük.
 • Mulla ja teiste täitematerjalide planeerimine, ümberteisaldamine ja tihendamine.
 • Väikelaadurite rent laaduri, harja ja hüdrovasaraga.
 • Kopplaaduri rent kihva, kopa, hüdrovasara ja laaduriga.
 • Väikeekskavaatori rent kopa ja hüdrovasaraga.
 • Ekskavaatorite rent planeerimiskopa, haaratsi, betoonipulbristi ja hüdrovasaraga.
 • Ehitusprahikonteinerite rent ja vedu 12, 15, 22, 30 ja 35m3.
teenused