Logo Lustrum Teenused OÜ

Ehitusprahi vedu

Konteineri paigaldus või ümberpaigaldus 60 € kord. 12 m 3 , 15 m 3 , 22 m 3 , 30 m 3 või 35 m 3 konteineri tühjendus 185 € (lisandub prügilatasu eelsorteerimata prügi 170 €/tonn, eelsorteeritud prügi 90 €/tonn). Eelsorteeritud kivi, pinnas, puit või oksad, konteineri tühjendus koos ladustustasuga 230 € kord.
Konteinerrent 5 € päev, tühjendusel tihemini, kui 7 päeva jooksul nädala konteineri renti tasuta. Kõikidele hindadele lisandub käibemaks. Konteiner sisu maksimum kaal 16 tonni. Prügi ei tohi sisaldada ohtlikke aineid.

Multilift